jún
30

Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

„Keď je ťažké lúčiť sa, znamená to, že všetko, čo sme prežili, bolo krásne.“ Posledný deň školského roka 2016/2017 bol pre našich deviatakov nielen dňom odovzdávania vysvedčení, ale i dňom ich slávnostnej rozlúčky s učiteľmi a so školou.

V átriu sa o 9.00 hod. v sprievode pomalej hudby začala rozlúčka najstarších žiakov školy, ktorí v septembri zasadnú do tried na stredných školách. Báseň v prednese Mateja Kaňucha, žiaka IX.D triedy, hneď v úvode rozozvučala nejedno srdce prítomných. Po nej sme sa započúvali do tónov inštrumentálnej hudby v podaní Viktórie Arendášovej, Veroniky Bezekovej, Sebastiána Straku, žiakov IX. A, a Branislava Čakurdu, Daniela Rapča, žiakov IX.B.
V mene všetkých deviatakov sa vedeniu školy a všetkým učiteľom prihovorila Petra Nováková, žiačka IX. A triedy. Z jej slov bolo cítiť nostalgiu a predovšetkým hlbokú vďačnosť tým, ktorí žiakov deväť rokov s láskou vyučovali a vychovávali. Ako bolo spomenuté, škola bez učiteľa je ako deň bez slnka. A „ každý deň stretnúť človeka, to stačí,“ veršami básnika Jána Kostru žiačka zdôraznila v závere svojho príhovoru význam ľudskosti s prianím, aby si každý deviatak odniesol z tejto základnej školy životné hodnoty, ako sú čestnosť, úprimnosť a charakternosť. Po žiackom príhovore sa ujal slova pán riaditeľ, aby deviatakom poprial do ďalšej životnej etapy len to najlepšie.
Ako býva zvykom, najlepší žiaci, ktorí úspešne reprezentovali svoju školu, si z rúk pána riaditeľa prevzali knižné odmeny. Po odovzdaní kytíc vedeniu školy a triednym pani učiteľkám všetci deviataci zaspievali pieseň na rozlúčku, dôstojne odišli z átria a so slzami na krajíčku zanechali základnú školu.
Vo štvrtok sa rozlúčili aj so žiakmi celej školy. Navštívili jednotlivé triedy I. a II. stupňa, aby svojím spevom a prítomnosťou dali najavo, že čas strávený v tejto škole bol vzácny.
My im želáme úspešný štart do ďalšieho školského roka na stredných školách a do budúcnosti veľa lásky, šťastia a úspechov. Ďakujeme!

 • DSC_0471
 • DSC_0472
 • DSC_0473
 • DSC_0475
 • DSC_0476
 • DSC_0479
 • DSC_0480
 • DSC_0481
 • DSC_0482
 • DSC_0483
 • DSC_0484
 • DSC_0485
 • DSC_0486
 • DSC_0487
 • DSC_0488
 • DSC_0489
 • DSC_0490
 • DSC_0491
 • DSC_0492
 • DSC_0493
 • DSC_0494
 • DSC_0495
 • DSC_0497
 • DSC_0498
 • DSC_0499
 • DSC_0500
 • DSC_0501
 • DSC_0503
 • DSC_0504
 • DSC_0505
 • DSC_0506
 • DSC_0508
 • DSC_0510
 • DSC_0511
 • DSC_0512
 • DSC_0514
 • DSC_0515
 • DSC_0516
 • DSC_0517
 • DSC_0518
 • DSC_0519
 • DSC_0520
 • DSC_0521
 • DSC_0522
 • DSC_0523
 • DSC_0524
 • DSC_0525
 • DSC_0526
 • DSC_0527
 • DSC_0528
 • DSC_0529
 • DSC_0530
 • DSC_0531
 • DSC_0532
 • DSC_0533
 • DSC_0534
 • DSC_0535
 • DSC_0536
 • DSC_0537
 • DSC_0538
 • DSC_0539
 • DSC_0540
 • DSC_0541
 • DSC_0542
 • DSC_0543
 • DSC_0544
 • DSC_0545
 • DSC_0546
 • DSC_0547
 • DSC_0548
 • DSC_0549
 • DSC_0550
 • DSC_0551
 • DSC_0552
 • DSC_0553
 • DSC_0554
 • DSC_0555
 • DSC_0556
 • DSC_0557
 • DSC_0558
 • DSC_0560
 • DSC_0561
 • DSC_0562
 • DSC_0564
 • DSC_0566
 • DSC_0568
 • DSC_0570
 • DSC_0572
 • DSC_0573
 • DSC_0575
 • DSC_0576
 • DSC_0577
 • DSC_0578
 • DSC_0579
 • DSC_0580
 • DSC_0581
 • DSC_0582
 • DSC_0584
 • DSC_0585
 • DSC_0586
 • DSC_0587
 • DSC_0588
 • DSC_0589
 • DSC_0590
 • DSC_0591
 • DSC_0593
 • DSC_0595
 • DSC_0596
 • DSC_0599
 • DSC_0600
 • DSC_0603
 • DSC_0605
 • DSC_0606