aug
30

Zaradenie žiakov

Milí rodičia, ponúkame Vám k nahliadnutiu zoznamy novovytvorených kolektívov žiakov 5. ročníka.

Žiadame Vás, aby ste nežiadali preloženie svojho dieťaťa do inej triedy. Za pochopenie ďakujeme.

I.A, I.B, I.C, I.D

V.AV.BV.CV.D