máj
30

Na potulkách Londýnom

london

V dňoch 20. 5. – 25. 5. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Z. Mičejovej, Mgr. A. Sabolovej, Mgr. D. Babiakovej a Mgr. M. Borošovej zúčastnili poznávacej exkurzie Londýn – Canterbury. Exkurzia bola zameraná na zdokonaľovanie konverzácie žiakov v angličtine a geografickom-historickom poznávaní mesta Londýn.
Program exkurzie bol veľmi bohatý hneď od samého začiatku. Po vylodení sa z trajektu žiaci navštívili londýnsku štvrť Greenwich a Námornícke múzeum. Absolvovali plavbu loďou po rieke Temža do centra Londýna. Pohľad na celý Londýn si vychutnávali z kabínok London Eye. Mali možnosť obdivovať Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Londýn –Tower, prechádzali sa po Tower Bridge, Hyde parku, Trafalgar Square. Previezli sa londýnskym metrom, navštívili Múzeum Madame Tussaud, v ktorom spoznávali známe osobnosti, taxíkmi sa previezli minulosťou mesta, zúčastnili sa 4D filmového predstavenia. Ich pozornosť zaujala aj architektúra Buckinghamského paláca, Piccadilly, prírodná scenéria James parku. Počas individuálneho voľna nakupovali na Oxford Street. Cestou späť sa zastavili v meste Canterbury, kde obdivovali slávnu katedrálu, v ktorej pôsobil biskup T. Becket.
Síce unavení, ale nadšení a plní nezabudnuteľných zážitkov sa nakoniec šťastne vrátili späť – na naše krásne Slovensko.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9