máj
31

Prírodovedná súťaž štvrtákov

Dňa 26. 5. 2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili vedomostnej súťaže Príroda vranovského regiónu.

Štyri súťažné družstvá za podpory svojich spolužiakov štvrtákov a tretiakov potvrdili, že o svojom regióne vedia dosť: poznajú jeho členitosť, vodstvo, chránené druhy rastlín a živočíchov, rovnako aj jeho chránené územia. Súťaž im umožnila ešte viac spoznať prírodu a nabádala ich k ochrane životného prostredia. Vedomosti mali všetky družstvá výborné - o čom svedčil veľmi tesný bodový výsledok.

Aj diváci si prišli na svoje - pozreli si film o nezodpovednom správaní sa ľudí na vlastnej planéte, prostredníctvom putujúcej obálky sa našiel priestor aj pre zábavu. Mohli si zaspievať, zarepovať, tvoriť rýmy, zasmiať sa na vtipoch, či hádať hádanku.
Celú súťaž veľmi kvalitne pripravila pani učiteľka Mgr. Marta Šofranková, ktorej pri realizácii asistovali kolegyne Mgr. Kvetoslava Hüblerová a Mgr. Viera Kobielska, za čo im ďakujeme.
A ako to celé dopadlo?
1. miesto: IV. D
2. miesto: IV. C
3. miesto: IV. A a IV. B
Za ich skvelé vystúpenie im patrí naše uznanie a blahoželanie!

 • SAM_1591
 • SAM_1596
 • SAM_1601
 • SAM_1603
 • SAM_1604
 • SAM_1608
 • SAM_1609
 • SAM_1610
 • SAM_1611
 • SAM_1619
 • SAM_1625
 • SAM_1628
 • SAM_3545
 • SAM_3548
 • SAM_3560
 • SAM_3571
 • SAM_3572
 • SAM_3573
 • SAM_3575
 • SAM_3578