máj
17

Jarná besiedka IV. C triedy - Z rozprávky do rozprávky

Na deň 17. 5. 2017 sme sa dlho pripravovali, tešili, aj obávali. Pripravili sme totiž pre svojich najbližších kultúrny program, v ktorom sme chceli ukázať, čo všetko sme sa naučili a nakoniec sme chceli aj trošku prekvapiť. Na našu jarnú besiedku sme preto pozvali všetkých, ktorí sa na našom vývoji počas štyroch rokov školskej dochádzky podieľali.

Nesmeli chýbať naši rodičia, niektorí pozvali aj starkých, súrodencov. Naše pozvanie prijala naša prvácka pani učiteľka Mgr. Magdaléna Lozanová, pani učiteľky 2. ročníka Mgr. Daniela Kráľová a Mgr. Emília Mušková. Nezabudli sme ani na naše vychovávateľky p. Annu Krištovú a p. Evu Lukáčovú. Radi sme privítali pána riaditeľa Mgr. Milana Bendika a pani učiteľky, ktoré nás učia v tomto školskom roku: Mgr. Danka Kolesárová (vystúpenie si pozrela počas generálky), Mgr. Anna Brcková, Mgr. Anna Mydlová a Mgr. Mária Turčaniková.
Do vystúpenia sme dali všetko a snažili sme sa o najlepšie výkony - a tak hodina ubehla, ani sme sa nenazdali. Prechádzali sme z jednej rozprávky do druhej, spievalo sa, tancovalo. Zabávali sme sa s Jankom Hraškom, držali palce najmladšej dcére kráľa v rozprávke Trojruža, zasmiali sme sa na výhovorkách Vrabčiaka. Popoluška v modernom ponímaní nás pobavila a záverečný Zakliaty hrad nás prinútil položiť základy spoločenských tancov. Pri nácviku sme spoznali aj starosti stromov v lese v scénke Čo sa stalo v hore?
Všetky mali jedno spoločné - nacvičovali sme ich s radosťou! Veríme, že vlastnoručne vyrobená ružička od nás na záver potešila, tak ako aj celý zo srdca venovaný program.
Záverečný potlesk, poďakovanie a slova uznania od pána riaditeľa, pani učiteľky M. Lozanovej a rodičov prostredníctvom Ing. Anny Tabaka sme vďačne prijali a veríme, že sme potešili aj našu triednu učiteľku Mgr. Helenu Kajlovú, ktorá to všetko s nami nachystala.
žiaci IV. C triedy

 • P1090934
 • P1090937
 • P1090939
 • P1090945
 • P1090946
 • P1090949
 • P1090957
 • P1090966
 • P1090973
 • P1090975
 • P1090978
 • P1090979
 • P1090982
 • P1090985
 • P1090988
 • P1090997
 • P1090999
 • P1100004
 • P1100008
 • P1100011
 • P1100014
 • P1100016
 • P1100020