okt
15

Šiestaci v archíve

Žiaci šiesteho ročníka navštívili v rámci vyučovania literatúry vo štvrtok a v piatok (12. a 13. októbra 2017) pracovisko Štátneho archívu v Prešove sídliace vo Vranove nad Topľou. Vedúca archívu, Mgr. Daniela Ihnátová, nás milo privítala a v krátkej prednáške sa žiaci oboznámili s funkciami archívu, jeho členením, archívnymi dokumentmi, ich uchovávaním a s depozitárom.

Archív vo Vranove je novodobým archívom a zhromažďuje, uchováva a sprístupňuje širokej verejnosti regionálne písomnosti a dokumenty. V tomto roku oslávi dvadsiate výročie fungovania vo vlastných priestoroch. Najväčšou zaujímavosťou pre našich žiakov bola návšteva depozitára, v ktorom mohli vidieť dokumenty zhromaždené v archívnych škatuliach v špeciálnych vysokých regáloch. Exkurzia sa žiakom mimoriadne páčila, o čom svedčí aj množstvo ich zvedavých otázok.
Ďakujeme pani pracovníčkam Archívu, že sme mohli vstúpiť do vzácnych priestorov uchovávania nášho regionálneho bohatstva.

  • 01
  • 02
  • 03