okt
21

Na krídlach poézie

V utorok 17.10.2017 sa v priestoroch našej školskej knižnice Modrý motýlik konala literárna beseda pod názvom Na krídlach poézie. Vybraní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov pod vedením pani učiteliek S.Goffovej a E.Miklošovej spolu strávili príjemné tvorivé popoludnie. Hlavným cieľom stretnutia bolo bližšie oboznámenie sa s predstaviteľmi štúrovskej generácie a odhaľovanie tajov poézie ako spôsobu najvnútornejšieho prejavu človeka.

Otvorenie podujatia sa nieslo za zvuku modernej piesne a sprievodu Sládkovičovej Maríny v duchu oslavy mladosti. Žiaci mali následne v otvorenej diskusii možnosť vyjadriť svoje interpretačné postrehy a dojmy z básne Janka Kráľa. V skupinovej aktivite sa prejavili ako potencionálni poeti. Inšpirovaní úvodným veršom Bottovej básne Smrť Jánošíkova vymýšľali vskutku zaujímavé dielka – vážne i s miernou dávkou humoru. Žiaci v jednotlivých aktivitách prejavili schopnosť pretaviť svoje vedomosti do praxe, samostatne myslieť, tvoriť i spolupracovať.
Poézia nám ponúka špecifický obraz ľudského vnútra, ktoré sa zrkadlí vo veršoch. Vznášajúc sa na jej krídlach máme možnosť pozastaviť sa a hľadieť na seba a svet z inej perspektívy. Nájdime si čas na rozlet ducha.

 • 20171017_141704
 • 20171017_142858
 • 20171017_144304
 • 20171017_145359
 • 20171017_145620
 • 20171017_150145
 • 20171017_150356
 • 20171017_150513
 • 20171017_151242
 • 20171017_151409
 • 20171017_151543