okt
25

Čítačka s písačkou

Dňa 19.10.2017 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n/T  uskutočnilo vyhodnotenie súťaže  Čítačka s písačkou o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu spojenú s ich prezentáciou.

 

Spisovateľka Alžbeta Verešpejová hodnotila literárnu časť- poéziu, prózu a bájky, do ktorej sa zapojilo 118 žiakov a akademický maliar Jozef Jackanič si odborným okom pozrel 150 výtvarných prác malých umelcov z nášho okresu. Interpretačnú zložku pozorne sledovala p. Juliana Melková. Porota hodnotila práce zoradené v kategóriách podľa ročníkov. Medzi ocenenými boli aj žiaci z našej školy:

literárne práce – próza

     1. miesto      Tamara Ondejková,  IV.B (Mgr. V. Kobielská)

     1. miesto      Šimon Krišta, VIII. A (PaedDr. M. Jacková)

     3. miesto      Barbora Jakubčinová,  IV.B (Mgr. V. Kobielská)

literárne práce – poézia

     2. miesto         Matej Lešňanský IV.C (Mgr. K. Hublerová)

     3.  miesto        Samuel Galbavý IV.B (Mgr. V. Kobielská)

     1. miesto         Šimon Krišta, VIII. A (PaedDr. M. Jacková) 

 výtvarné práce

     1. miesto      Noemi Mitriková, II. A ( Mgr. H. Borošová)                                         

     2. miesto      Richard Vasilko. IV. D ( Mgr. M. Šofranková)

 čestné uznanie     

      Lívia Vagaská, IV.D (Mgr. M. Šofranková)

      Bianka Smandrová, IV.D (Mgr. M. Šofranková)

      Nina Cerulová, VI.A (Mgr. M. Vojtková)

      Adrián Varga, IX.D (Mgr. M. Borošová)

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme! 

  • SAM_2096
  • SAM_2105
  • SAM_2106
  • SAM_2107
  • SAM_2116
  • SAM_2117