nov
01

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. V tomto roku to bolo 23. októbra. Hlavným cieľom je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Do oslavy knihy sa zapojili aj žiaci 1. až 4. ročníka našej školy rôznymi zábavnými formami práce s knihou.

Žiaci 1. ročníka s veľkým nadšením a radosťou si doniesli svoje obľúbené knižky, spoločne v školskej knižnici prečítali knihu „Zatúlané húsa“, ale aj zahrali divadielko Popoluška . Keďže sú to prváci a ešte sa len učia čítať, radi si vypočuli rozprávky, ktoré im prečítali ich pani učiteľky.
Druháčky si pripomenuli tento deň rozhovorom na tému Ako vzniká kniha, kto a čo je potrebné k tomu, aby sa kniha dostala až k samotnému čitateľovi. Čítali úryvky z rôznych kníh a úlohou žiakov bolo uhádnuť správny názov rozprávky. Na záver si vypočuli rozprávku z CD, ktorú žiaci improvizovali maňuškami.
Tretiaci oslávili Deň knižníc čítaním kníh známej spisovateľky G.Futovej a Kristy Bendovej, navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou a deň si spríjemnili čítaním o mestách na Slovensku – „Z mesta do mesta“.
Štvrtáci zas čítali knihy zo školskej knižnice v čitateľskom maratóne, dramatizovali rozprávky a rozprávku zahrali aj svojím spolužiakom. Potrápili sa tiež vedomostnými súťažami zameranými na prácu s textom, zabavili sa popletenými prísloviami a svoje schopnosti si overili v hre „Kartičky“. Na záver si zhotovili maxizáložku do knihy.

 • dk01
 • dk02
 • dk03
 • dk04
 • dk05
 • dk06
 • dk07
 • dk08
 • dk09
 • dk10
 • dk11
 • dk12
 • dk13
 • dk14