nov
05

KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU

Dňa 26. 10. 2017 sa v priestoroch MsDK vo Vranove nad Topľou konalo vyhodnotenie regionálnej súťaže KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU. Kvalitu zaslaných prác posudzoval vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, jazykovedec a spisovateľ Peter Karpinský.

Spomedzi 84 súťažných komiksov ocenil najlepších 14 príspevkov v dvoch kategóriách (do 11 rokov a starší ako 11 rokov). V konkurencii 111 žiakov z 10 škôl boli úspešní aj naši žiaci. Čestné uznanie za svoju tvorbu si prevzali Drahoslava Milá,Emília Kaňuchová, Viktória Mižovová, ktoré pripravovala pani učiteľka V. Puškárová a Ema Demčíková pod vedením p. uč. M. Borošovej.
Žiaci si okrem ocenení odniesli z pútavej prednášky Petra Karpinského aj zaujímavé poznatky o komikse od zrodu až po jeho súčasnú podobu.
Veríme, že tento literárno-výtvarný druh umenia si nielen zachová svojich verných priaznivcov, ale aj rozšíri rady o ďalších nových nadšenscov tak v tvorbe, ako i v čítaní komiksov.