nov
05

Planetárium v Košiciach

Štvrtáci v dňoch 24. a 25. 10 2017 navštívili planetárium v Košiciach. Zaujímavá prezentácia na tému: „Naprieč slnečnou sústavou“, poskytla žiakom možnosť rozšíriť si vedomosti o vzniku, vývoji slnečnej sústavy, o procesoch formovania Zeme a ďalších planét v slnečnej sústave. Žiaci si vďaka prednáške viac uvedomili krehkosť našej planéty vo vesmíre a väčšiu potrebu chrániť našu ZEM.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Planetárium v Košiciach

Štvrtáci v dňoch 24. a 25. 10 2017 navštívili planetárium v Košiciach. Zaujímavá prezentácia na tému: „Naprieč slnečnou sústavou“, poskytla žiakom možnosť rozšíriť si vedomosti o vzniku, vývoji slnečnej sústavy, o procesoch formovania Zeme a ďalších planét v slnečnej sústave. Žiaci si vďaka prednáške viac uvedomili krehkosť našej planéty vo vesmíre a väčšiu potrebu chrániť našu ZEM.