apr
20

Deň Zeme

Usmievajúce sa slniečko, zelená trávička, rozkvitnuté rastlinky, či spev vtáčikov sú dôkaz prebúdzajúcej sa prírody. Prvé poznatky o týchto pokladoch na našej planéte Zem a o prírode vôbec získavajú naši druháčikovia na vyučovacích hodinách, vo väčšej miere v učive prvouky. Overiť si svoje poznatky, chrániť, zveľaďovať a prehlbovať lásku k darom Zeme si pripomenuli aj 20.4.2018, kedy si v rámci ekologicky motivovaného medzinárodného sviatku Dňa Zeme (ktorý sa viaže k 22. aprílu), vyhrnuli rukávy a čistili okolie školy od odpadkov, ktoré si tu „zabudli“ žiaci našej školy. V triedach si hravou formou pripomenuli dôležitosť ochrany prírody a života na našej planéte Zem.

  • SAM_2429
  • SAM_2430
  • SAM_2433
  • SAM_2434
  • SAM_2435
  • SAM_2436
  • SAM_2437
  • SAM_2438
  • SAM_2439
  • SAM_2440