apr
15

Prečo mám rád slovenčinu?

pmrs miniSvoj vzťah k materinskému jazyku a rodnej krajine vyjadrili žiačky a žiaci našej školy zapojením sa do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Každoročne čítame príspevky o ich autentických pocitoch a názoroch, ktoré súvisia s touto témou. Každý, kto sa zapojil, nás obohatil o svoje zaujímavé myšlienky. Čítali sme o pekných miestach v našom regióne či o zážitkoch zo zahraničných dovoleniek, kde si obzvlášť uvedomujeme, čo pre nás jazyk, ktorým komunikujeme, znamená; no aj o trápení so zvládnutím náročného slovenského pravopisu, ktoré nám pomáha prekonávať práve naša škola a naši učitelia.

Porota zo zaslaných prác najviac ocenila prácu Evanny Lazorovej z V. C, ktorá získala v rámci celoštátneho kola čestné uznanie a prácu Sofie Poldruhej z V.B, ktorá získala dokonca cenu poroty. Obe spomínané žiačky našej školy sú v júni pozvané na slávnostné vyhodnotenie tejto celoslovenskej súťaže do Nových Zámkov a ich práce budú uverejnené vo tohoročnom zborníku víťazných prác.
PhDr. Gabriela Kolšovská, PhD.