apr
16

Biologická olympiáda kategória „E“

biolymp miniDňa 16. 4. 2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konal už 53. ročník okresného kola biologickej olympiády kategórie „E“. Obsahom tejto kategórie je rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín v našom najbližšom okolí. Žiaci sa museli pripraviť nielen na teoretickú časť, v ktorej zvládli podrobne charakterizovať rastliny, živočíchy či chránené geologické lokality, ale aj na praktickú, ktorá predstavovala vytvorenie vlastných zbierok z pozorovaných prírodnín.
Našu školu reprezentovali piati žiaci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Na krajskom kole našu školu budú reprezentovať:

Zoológia: 

1. miesto – Klára Bodnárová (IX.C)
2. miesto – Katarína Kaňuchová (VIII.D)

Geológia:

2. miesto – Dominika Mattová (IX.C)

Úspešnými riešiteľmi botaniky boli:

Vanessa Serafínová (VIII.D) a Samuel Saladiak (IX.B). Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.
Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková