apr
17

Slávici z lavice – obvodové kolo

szl miniDňa 17.04.2019 sa v Centre voľného času konalo obvodové kolo súťaže v interpretácii populárnej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v IV. kategóriách: I. kat. (1. – 4. roč. ZŠ), II. kat. (5. – 6.roč. ZŠ), III. kat. (7. – 9. roč. ZŠ), IV. kat. (stredné školy). Našu školu reprezentovali 4 mladí speváci. Teší nás, že ani tento rok nechýbali medzi medzi ocenenými spevákmi žiaci našej školy. V 2. kategórii si krásne 2. miesto vyspievala Zuzana Mičejová. V 3. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Ema Demčíková.
Speváčky na súťaž pripravovali Mgr. Peter Šofranko, Mgr. Zuzana Mičejová a Mgr. Matúš Boroš. Dievčatám srdečne blahoželáme a želáme pevný hlások a čisté tóny aj v ďalších súťažiach!

  • img_20190417_111229
  • img_20190417_120153
  • img_20190417_122526
  • img_20190417_122540
  • img_20190417_130413
  • img_20190417_130611
  • img_20190417_130814
  • img_20190417_131359
  • img_20190417_131558