apr
17

Prvá na Slovensku

russia miniV dňoch 16. - 17. apríla 2019 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili víťazi ôsmich krajov.
Prešovský kraj reprezentovala žiačka IX. A triedy zo ZŠ Sídlisko II, Viktória Ambrozyová, ktorá v celoslovenskom kole obsadila krásne 1. miesto.
Súťaž prebiehala dva dni. Prvý deň 16.4.2019 sa niesol v písomnej atmosfére v štyroch kolách, a to čítanie s porozumením, posluch s porozumením a vypracovaním úloh, gramaticky test a na záver žiaci písali slohovú prácu na danú tému.
Druhý deň 17.4.2019 sa niesol v duchu ústnych pohovorov v troch kolách. Boli to konverzačné témy v prvom kole, kulturológia spojená s obrázkovým materiálom v kole druhom a záver tvorila spoločná beseda všetkých súťažiacich a členov poroty.
Súťaž si vyžadovala výbornú prípravu žiakov. Žiačku pripravovala p. uč. Mgr. Ľubov Caklová