dec
06

Šikana a kyberšikana...

kybersikana miniŠikanovanie je závažný a nebezpečný fenomén nielen dnešnej doby. Šikanovanie v škole je jav starý ako škola sama. V súčasnosti však narastá do väčších rozmerov tým, že vzrastá počet zistených prípadov šikanovania, znižuje sa veková hranice agresora. Šikanovaním označujeme úmysel ublížiť druhému fyzicky, alebo psychicky. Je to napríklad bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda spolčenie sa viacerých detí proti jednému. Preto sa dňa 6.12.2018 zúčastnili detí 2.ročníkov ŠKD besedy o šikanovaní, prevencii a následkoch šikanovania. Kpt. Anna Katreničová z PZ SR vo Vranove n. T., opísala deťom rôzne druhy šikanovania, poučila deti ako takému problému predchádzať a ako riešiť náznaky šikanovania. Objasnila deťom aj nový termín - kyberšikana. Ide o šikanovanie prostredníctvom digitálnej komunikácie (mobilmi, cez sociálne siete). Na záver deti potešila propagačnými materiálmi.

 • dsc_0613
 • dsc_0614
 • dsc_0615
 • dsc_0616
 • dsc_0617
 • dsc_0618
 • dsc_0619
 • dsc_0620
 • dsc_0621
 • dsc_0622
 • dsc_0623
 • dsc_0624
 • dsc_0626
 • dsc_0627
 • dsc_0628
 • dsc_0630
 • dsc_0631
 • dsc_0632
 • dsc_0633
 • dsc_0634
 • dsc_0635
 • dsc_0636
 • dsc_0637
 • dsc_0638
 • dsc_0640
 • dsc_0641
 • dsc_0642
 • dsc_0643
 • dsc_0645
 • dsc_0646
 • dsc_0648
 • dsc_0649
 • dsc_0650
 • dsc_0651
 • dsc_0652
 • dsc_0654
 • dsc_0655
 • dsc_0657