dec
21

Poďakovanie

educ miniZákladná škola Sídlisko II, týmto vyjadruje poďakovanie nadácii EDUCTECH v zastúpení PaedDr. Silvie Manduľákovej, riaditeľky neziskovej organizácie za sponzorskú podporu v hodnote 300 €. Táto podpora je nasmerovaná na zvýšenie technických schopností našich žiakov. Vďaka tejto podpore bude realizovaná výučba 3D tlače, v predmetoch Technika a Informatika, ako aj Počítačovo – experimentálneho záujmového útvaru. V mene našich žiakov ešte raz ďakujeme.

  • img_20181218_135028
  • img_20181218_135041
  • img_20181218_135153
  • img_20181218_135207