feb
12

Biologická olympiáda

bio miniDňa 12.2.2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť praktickú ale aj teoretickú časť, prípadne mali možnosť prezentovať vlastný projekt.
Našu školu reprezentovala v teoreticko-praktickej časti Klára Bodnárová (IX.C), ktorá získala 1. miesto. Kláre blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov aj v krajskom kole. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková.