jún
24

Účelové cvičenie

uc miniOsobitnou formou vyučovania učiva ochrany človeka a zdravia sú účelové cvičenia. Sú povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania na základnej škole. Cieľom je, aby žiaci boli schopní chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám. Tento cieľ nám pomáhali naplniť pracovníci Okresného úradu z odboru krízového riadenia vo Vranove nad Topľou. Členky krúžku Mladý záchranár pomáhali spolužiakom pri poskytovaní prvej zdravotnej pomoci. Žiaci šiesteho ročníka navštívili vranovský psí útulok, kde pracovníkom odovzdali potravu pre psíkov.


  • 24
  • 244
  • 2444
  • img_20190620_091812
  • img_20190620_103921
  • img_20190620_104000
  • img_20190620_105437
  • img_20190620_105527