máj
31

Po stopách Dunaja

bvb mini„Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším.“
Žiaci ôsmeho ročníka sa za uplynulé dni naozaj obohatili. A to o skúsenosti, zážitky a nové obzory. V termíne od 29. - 31. mája 2019 navštívili tri hlavné mestá, ktorými preteká najdlhšia rieka v Európskej únii. V našom hlavnom meste sa pokochali krásnym výhľadom z nádvoria Bratislavského hradu, spočítali schody k budove parlamentu, vychutnali si prehliadku historického centra s miestnym sprievodcom. Po zaslúženom oddychu vyšli ráno v ústrety novým zážitkom do hlavného mesta Rakúska. Vo Viedni ich najskôr čakala autobusová prehliadka – Uno City, Prater, okružná trieda Ring, Opera, Námestie Márie Terézie, Hofburg, Parlament, Radnica, Univerzita a Votívny kostol. Ďalej nasledovala pešia prehliadka s miestnou sprievodkyňou, počas ktorej sa žiakom okrem iného veľmi páčila Katedrála sv. Štefana a druhý najväčší viedenský palácový komplex - zámok Belvedér.

Vo večerných hodinách dorazili do Budapešti, kde si po ubytovaní a chutnej večeri vymieňali svoje zážitky. Posledný deň sa od pani sprievodkyne podozvedali rôzne zaujímavosti z histórie hlavného mesta Maďarov, napríklad, že toto veľkomesto vzniklo v roku 1873 zlúčením troch dovtedy samostatných miest - Budína, Starého Budína a Pešti. Počas prehliadky mali žiaci možnosť vidieť hrad Budín, Rybársku Baštu, Kostol sv. Mateja, Gellértov vrch s peknou panoramatickou vyhliadkou na Pešť, ďalej Námestie Hrdinov, Vajdahunyad, bulvár Andrássy utca či Baziliku sv. Štefana s relikviami svätého vo vnútri. Unavení, vyčerpaní, ale plní zážitkov sa vrátili späť domov. Veríme, že každé miesto, ktoré navštívime, zostane časťou nášho životného príbehu.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29