okt
12

Exkurzia v Zamagurí

sl miniPekný slnečný deň, 12. október, umožnil žiakom 7. ročníka spoznávať prírodné krásy Zamaguria.
V rámci geograficko-dejepisnej exkurzie sa žiaci oboznámili s Národným parkom Pieniny. Navštívili múzeum V Červenom kláštore, kde ich zaujal okrem iného aj život kartuziánskych mníchov. Absolvovaním prehliadky hradu v Starej Ľubovni spoznali históriu hradu a jeho panovníkov, dozvedeli sa o živote Mórica Beňovského ako aj históriu výroby piva. Žiaci prežili slnečný a odbornými informáciami obohacujúci deň.

  • 20181012_105544
  • 20181012_105616
  • 20181012_105642
  • 20181012_115440
  • 20181012_123112
  • 20181012_123140
  • 20181012_134108
  • 20181012_134250
  • 20181012_141457