sep
13

Bezpečne na ceste

bnc miniDopravné ihrisko sa dňa 13.9.2018 zaplnilo žiakmi tretieho ročníka, ktorí si tu prišli overiť a zopakovať vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Terajšie teplé počasie láka detí pohybovať sa v otvorenom mestskom či vidieckom prostredí a teda sa zvyšuje aj riziko úrazov a dopravných nehôd. Teoretické i praktické poznatky získané činnosťou na dopravnom ihrisku sú vhodnou príležitosťou, hneď na začiatku školského roka, pripomenúť žiakom bezpečné správanie sa na ceste, predchádzanie nehodám a podieľanie sa na zvýšení ich bezpečnosti ako účastníkov cestnej premávky. Jazdy zručnosti na kolobežkách a bicykloch boli zaujímavou bodkou celej akcie.

  • sam_3335
  • sam_3336
  • sam_3337
  • sam_3338
  • sam_3339
  • sam_3340
  • sam_3341
  • sam_3342
  • sam_3343