feb
10

Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus

elmagz miniZa posledných 25. rokov viedol rýchly rozvoj techniky k obrovskému nárastu umelého elektromagnetického žiarenia a spôsobil tak elektromagnetické znečistenie životného prostredia, ktoré môže bez problémov konkurovať všetkým jeho ostatným formám. Pôvod tohto znečistenia a jeho vplyv na mimoriadne jemné a telom vytvárané elektromagnetické prúdy a signály, s ktorými pracuje náš mozog a nervový systém, boli obsahom prednášky PaedDr. Róberta Ďuranu. Zúčastnili sa jej žiaci 6.ročníka našej školy. Uvedené témy zaujali žiakov a boli základom pre ďalšiu diskusiu. Veríme, že aj takéto formy vyučovania pomôžu pri zvyšovaní záujmu žiakov o prírodovedné a technické predmety vyučované na škole.