feb
14

Dejepisná olympiáda

dejol miniDňa 14. februára 2020 v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou prebiehal 12. ročník dejepisnej olympiády, ktorej poslaním je popularizovať históriu medzi žiakmi a vzbudzovať záujem o dejiny Slovenska.
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, do ktorých boli žiaci rozdelení podľa ročníkov. Žiaci si overili svoje vedomosti z regionálnych dejín. Monotematický celok bol zameraný na osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorého 140. výročie smrti si pripomíname tento rok. Tretia časť testu bola zameraná na otázky z dejepisu, ktoré prislúchajú učivu jednotlivých ročníkov. Prvýkrát na dejepisnej olympiáde boli šiestačky Kristínka Korekáčová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a Tamarka Ivanová na 4. mieste. Obe žiačky pripravovala PaedDr. Anna Opaľuchová. Za siedmy ročník sa súťaže zúčastnila Erika Barlová a Jakub Klapák. Deviatakov reprezentovali Lipkošová Kristína a Branislav Piršč. Týchto šikovných žiakov pripravila Mgr. Ľubov Caklová. Všetkým srdečne blahoželáme.

  • img_20200214_090101
  • img_20200214_090114