jún
18

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

ppr miniDňa 18. 6. 2020 prežili naše prváčence príjemné chvíle v Hornozemplínskej knižnici. Spolu s princeznou z Ľubovnianskeho hradu boli pasovaní za nových čitateľov knižnice. Dozvedeli sa, akú cestu musí prekonať kniha, kým si ju môžeme kúpiť alebo vypožičať. Spoločne zložili slávnostný sľub čitateľov, v ktorom sľúbili, že sa budú o knihy vzorne starať. Stali sa majiteľmi čitateľského preukazu a tento deň im bude pripomínať zápisník, magnetka i záložka do knihy. Ostáva už len veriť, že si naši noví čitatelia obľúbia knihy a knižnica sa pre nich stane miestom, kam sa budú radi vracať.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...