júl
10

Informácie k preplatkom zo stravy

sj miniVzhľadom na veľký záujem rodičov o ponechanie preplatkov na nový školský rok, sme sa rozhodli ich ponechať. V prípade, že chcete preplatok vrátiť z dôvodu nestravovania sa vášho dieťaťa v novom školskom roku 2020/2021 alebo dôvodom je odchod zo školy na inú školu, vám bude preplatok na vašu vlastnú žiadosť, vrátený na účet.
Stav preplatku na vašom účte si môžte sledovať cez aplikáciu Strava.cz, alebo na stránke školy. Ak máte prístupové heslá o ktoré ste si požiadali v priebehu školského roku. Kto ich nemá, má ich možnosť získať v kancelárii školskej jedálne alebo na telefónnom čísle 057 44 229 53, v čase od 8h – 12h od 24.8.2020