okt
10

Na našej škole rastú noví úspešní mladí spisovatelia a výtvarníci

csp miniTo, že na našej škole rastie nová generácia nádejných spisovateľov a výtvarníkov, dokázali viacerí žiaci našej školy, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou – Čítačka s písačkou. Z dnešného vyhodnotenia tejto súťaže, ktoré organizačne pripravila pani Mgr. Katarína Gajdošová, za prítomnosti aj ďalších členov poroty – Mgr. Alžbety Verešpejovej, PhD. – spisovateľky a Mgr. Alžbety Madejovej, si naša škola z celkovo poslaných 276 prác odniesla 6 ocenení v rôznych kategóriách. Vo výtvarnej súťaži sa na 1. mieste umiestnila naša bývalá žiačka Michaela Mattová s krásne prepracovanou kresbou korytnačky, 2. miesto získala žiačka 9. A – Simona Chovancová a 3. miesto obsadila tiež už bývalá žiačka našej školy – Viktória Kočišová.

Ich víťazné práce môžete ešte nejaký čas obdivovať vo výstavných priestoroch Hornozemplínskej knižnice. V literárnej časti v kategórii – poézia – získal 2. miesto Lukáš Balog z 9.C za svoje filozoficky a duchovne ladené básne. Slovné uznanie mu navyše prejavila aj hlavná predsedníčka poroty a spisovateľka pani Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., ktorá vyzdvihla zrelosť jeho básnickej tvorby a podporila ho v úsilí písať poéziu aj naďalej. Získali sme aj dve miesta v kategórii prózy – za svoj príbeh o neposlušnom bratovi získala 2. miesto žiačka 6.C Katarína Kačerová a rovnako 2. miesto v kategórii – povesť – získala žiačka Evanna Lazorová, taktiež zo 6. C. Víťazní ocenení mali právo prečítať časť svojho príspevku pred divákmi a dostali niekoľko cenných rád, šitých na mieru pre ich písanie a ďalšiu tvorbu priamo od profesionálnej spisovateľky. Nezabudnime sa poďakovať aj všetkým žiakom našej školy, ktorí sa zapojili do tejto súťaže a neobsadili jedno z ocenených miest. Všetkých povzbudzujeme v ich záľube, aby písali, kreslili a maľovali aj naďalej a aby tým nielen vynikajúco reprezentovali našu školu, ale zároveň nachádzali radosť v tejto tvorivej činnosti vlastného sebavyjadrenia.

 • csp (1)
 • csp (10)
 • csp (11)
 • csp (2)
 • csp (3)
 • csp (4)
 • csp (5)
 • csp (6)
 • csp (7)
 • csp (8)
 • csp (9)
 • csp