okt
28

Plavecký výcvik piatakov

plavecky miniPočas októbra sa žiaci piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa realizoval v plaveckej učebni na ZŠ Bernolákova. Cieľom výcviku bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia. Pod vedením kvalifikovaných pedagógov sa počas 2 týždňov snažili osvojiť si nové plavecké spôsoby a zdokonaľovali sa v už osvojenej technike plávania. Tohtoroční piataci boli aktívni, vytrvalí a snaživí, čo sa im podarilo zúročiť na pretekoch v posledný deň výcviku, kde si zmerali sily na 50 m vo všetkých troch plaveckých štýloch.

Tento výcvik však nebol len o plávaní a súťažení, ale aj o zábave a nezabudnuteľných zážitkoch, ktoré prispeli k upevneniu žiackych kolektívov. Keďže má pohyb vo vode blahodárne účinky na detský organizmus, rozvoj dýchacieho systému a rovnomerné zaťaženie svalstva, veríme že sa mu budú naši žiaci častejšie venovať aj vo svojom voľnom čase.

  • img_4062
  • img_4063
  • img_4065
  • img_4068
  • img_4070