okt
28

28.10. - Medzinárodný deň školských knižníc

kniha miniMedzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.
Prváci sa v tento deň vybrali do rozprávkovej krajiny. Dozvedeli sa, ako vznikali ľudové rozprávky. Potom putovali z rozprávky do rozprávky, hádali literárne hádanky a spoznávali rozprávkové postavy. Každá trieda si pripravila dramatizáciu rozprávky - Koza rohatá a jež, Červená čiapočka, Šípková Ruženka a Tri prasiatka. Deti sa predviedli ako šikovní herci, speváci, bábkoherci i tanečníci.
Druháci si preverili svoje čitateľské schopnosti pri čítaní zaujímavých príbehov z knihy Bublinkové rozprávky.

25 žiakov vytvorilo tak 45 minútový čitateľský maratón. Tento spôsob čítania deti veľmi zaujal a tešia sa na ďalšie veselé príbehy spisovateľky Marty Hlušíkovej.
Tretiaci si najprv pozreli zaujímavú prezentáciu o živote a tvorbe významnej spisovateľky detských kníh Márie Ďuríčkovej. Potom sa predstavili čítaním z knihy O Jankovi Polienkovi a dramatizáciou rozprávok - O Guľkovi Bombuľkovi, O dvanástich mesiačikoch a Rozprávky Čierneho Filipa.
Štvrtáci si pripomenuli sviatok školských knižníc literárnym kvízom. Stretli sa v IV. A triede, aby na zaujímavé otázky z teórie literatúry, či z oblasti detskej literárnej tvorby, odpovedali v trojčlenných družstvách. Otázkam nebolo konca-kraja, pretože zástupcovia jednotlivých tried preukázali výborné vedomosti a tak rozhodnúť o víťazovi bolo veľmi náročné. Spestrením súťaže boli aj úlohy pre žiacke publikum a taktiež básne či piesne v ich podaní.
Druhý stupeň strávil tento deň v spoločnosti J.G.Tajovského a jeho sprievodcov. Tento spisovateľ slovenského realizmu navštívil žiakov všetkých ročníkov pri príležitosti 145.výročia svojho narodenia. Predstavil sa svojím životopisom, tvorbou a dokonca ukážkami svojich diel.
Piataci sa venovali čítaniu nových a neznámych textov. Osvojili si nové pojmy a pokúsili sa o krátku dramatizáciu textov.
Šiestaci si pozreli okrem čítania Maca Mlieča aj prezentáciu v podobe Baštrng-u M.Kubovčíka. Veľmi pekne bola spracovaná aj prezentácia J.G.Tajovského, ktorá deti oboznámila so životom v tomto období.
Siedmaci a ôsmaci sa venovali čítaniu knihy Horký chlieb a jednotlivých ukážok. Z nich potom vytvárali otázky a snažili sa o správne odpovede vyplývajúce z ukážok.
Deviataci sa venovali viac poézii, rozboru básní a následnej recitácii.
Cieľom tohto dňa bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Veríme, že sa to podarilo.

 • dsk (1)
 • dsk (10)
 • dsk (11)
 • dsk (12)
 • dsk (13)
 • dsk (14)
 • dsk (15)
 • dsk (16)
 • dsk (17)
 • dsk (18)
 • dsk (19)
 • dsk (2)
 • dsk (20)
 • dsk (21)
 • dsk (3)
 • dsk (4)
 • dsk (5)
 • dsk (6)
 • dsk (7)
 • dsk (8)
 • dsk (9)
 • dsk