apr
08

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

hk mini„Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete závesy a zavriete okenice, tak vám slnko do bytu nelezie, lenže je to vaša chyba, že chcete žiť potme.“ (Jan Werich)

Slovo je prejavom myšlienky, ale jeho vyslovenie predpokladá aj vyjadrenie pocitu, emócie, vzťahu. Oddávna bolo aj spôsobom skrášľovania, zjemňovania a spríjemňovania medziľudských vzťahov. Tejto podobe slova sa osobitne venovali niektorí jednotlivci, ktorí ho svojou tvorbou a narábaním so slovom povýšili na umenie. Aj my sme medzi seba pustili slnko, roztiahli sme závesy a otvorili okenice. Aj keď netradične, predsa sme si len našli spôsob, ako na umenie nezanevrieť, nezabudnúť, ale naďalej ho rozvíjať v našich srdciach, prezentovať ho medzi sebou.

Dvadsaťtri nadšencov slnka súperilo medzi sebou v umeleckom prednese poézie a prózy, vydali sa na objaviteľskú cestu, na ktorej sa s nami chceli podeliť so svojimi zážitkami i poznaním. Živý ľudský hlas vyzdvihuje i tie vlastnosti, ktoré nie sú v texte vyznačené a tým nás posúva na inú významovú rovinu.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pochopili tento význam a snažili sa pustiť čo najviac slnka medzi nás. Všetci ste víťazi, všetci si zaslúžite náš obdiv a uznanie. Hodnotenie poroty bolo náročné, a preto aj trochu netradičné. Do okresného kola nás pôjdu reprezentovať:

 

I.kategória: poézia- Emma Tomková( 4.D )
próza – Daniel Berta ( 4.A )
II.kategória: poézia- Tamara Furková ( 6.C )
próza – Noemi Mitriková ( 5.A )
Alexandra Mižovová ( 6.C ) – cena poroty
III.kategória: poézia – Anežka Tatárová ( 9.A )
próza – Juliána Tarčinská ( 8.C )

Zlaté pásmo: Stella Lompartová ( 9.C ), Jana Duhoňová ( 9.A ), Nina Arendášová ( 8.C ), Vanesa Majerníková ( 6.D ), Dominika Šaffová ( 6.D ), Katarína Zajícová ( 5.C ), Lucia Mišková ( 5.C )
Strieborné pásmo: Natália Farkašová ( 9.C ), Zoja Kamila Durkajová ( 9.B ), Ján Šmatko ( 8.B ), Dominika Petríková ( 6.A ), Anna Klimkovská ( 6.C ), Alex Antuš ( 6.D ), Diana Sopková ( 5.C ), Monika Juhásová ( 5.B ), Bianka Lukáčová ( V.C )