jan
14

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zasielame oficiálne stanovisko Ministerstva školstva vydané dnes 14.1.2021 (citujeme):
"Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz."

Na základe tohto rozhodnutia MVVaŠ SR pokračujeme na ZŠ Sídlisko II na 1. a 2. stupni v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania.

O prípadnej zmene v organizácii vyučovania budeme zákonných zástupcov informovať cez aplikáciu EduPage a webstránku školy.

vedenie školy