jan
27

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

nej miniOlympiáda v nemeckom jazyku v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnila na základe Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku v súlade so smernicou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

Odborným garantom 31. ročníka ONJ je Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku. Organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Okresné kolo v nemeckej olympiáde reprezentovali dve žiačky našej školy. Súťaž sa uskutočnila online formou kvôli zlej pandemickej situácii. Pozostávala z troch častí: test na čítanie s porozumením, test na počúvanie s porozumením a gramatický test.
Okresného kola v kategórii 1B sa zúčastnili dve žiačky z 9. A triedy: Jana DUHOŇOVÁ, ktorá obsadila 1. miesto v okresnom kole ONJ a Mária MIHALČINOVÁ, ktorá obsadila 2. miesto v okresnom kole ONJ.
Obidve žiačky postupujú do krajského kola. Pripravovala ich Mgr. Ľubov CAKLOVÁ.
Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.