jún
13

Komenský a my

komenskyamyMinisterstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe a Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlásili v tomto školskom roku už 18. ROČNÍK SLOVENSKÉHO KOLA ČESKEJ LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL POD NÁZVOM „KOMENSKÝ A MY”.
Táto súťaž s veľmi zaujímavou myšlienkou, ktorú zosobňuje aj téma: „Agrikultúra – človek a príroda“,
zaujala aj našich pedagógov, ktorí ešte počas dištančného vyučovania pracovali so žiakmi na výtvarnom zobrazení krás vidieka s lánami žltého obilia, letnej búrky, prechádzkami s rodičmi po makmi posiatymi lúkami, ako aj vyobrazenie zásahu ruky človeka do prírodného prostredia a z toho vyplývajúcich premien, či preklenutie sa do čias prastarých otcov s volkami na roli s porovnaním s dešným moderným hospodárením na rozsiahlych poliach. Takéto motívy sa skrývali v témach jednotlivých kategórii výtvarnej súťaže, v ktorej nechýbali ani spomínané práce našich žiakov. Veľmi nás teší úspech Emílie Lackej z III.D (Mgr. M. Šofranková), ktorá obsadila 2. miesto a Rebeky Zálepovej z I.E triedy (Mgr. H. Borošová), ktorej udelili 3. miesto (v kategórii 1.- 4. roč.) v tejto celoslovenskej súťaži.
Blahoželáme a tešíme sa z pekného úspechu!
Slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže "Komenský a my" sa uskutoční v novembri 2021 v priestoroch PF UKF Nitra.