máj
04

Slovíčka v malíčku

slovickaNaša škola sa aj v čase dištančného vzdelávania v mesiaci marec zapojila do projektovej súťaže „Slovíčka v malíčku“, ktorú organizuje IALF, o. z. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť „Môj slovník z reality“ v cudzom jazyku. Svoj humorno-obrázkový slovník v nemeckom jazyku vytvorila a do súťaže sa ním zapojila aj naša žiačka Barborka Kandalová z 8.A. Barborka svoje vedomosti z nemeckého jazyka, výtvarný talent, ale aj zmysel pre humor spojila a vytvorila slovník, ktorý porotu zaujal a postúpil do finálového kola. Hodnotiť slovníky v tomto finálovom kole bude môcť aj verejnosť počas mesiaca máj. Veríme, že aj pomocou nášho hlasovania na stránke https://mszr.webnode.sk/mszr-2021/ sa Barborka so svojim projektom umiestni na poprednej priečke. Žiačku pri práci na projekte usmerňovala  Mgr. Anna Jusková.