máj
30

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ 2021

bod miniNaši talentovaní žiaci sa radi zapojili do tejto súťaže aj počas dištančného vyučovania. Tri najkrajšie práce výtvarníkov boli odoslané na krajské kolo do Prešova na vyhodnotenie. Odbornú porotu zaujala práca žiačky Lei Janokovej z triedy VIII.C, kde jej pridelili 2. miesto.
Víťazke Lei Janokovej srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.