mar
12

Rozprávková štafeta

rozsta miniKde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, siedmimi dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial... Tieto slová máme určite všetci vryté hlboko v pamäti, lebo týmito slovami začínajú takmer všetky rozprávky. Rozprávky a príbehy majú v živote detí výnimočné a nezastupiteľné miesto. Umožňujú deťom vstup do nových svetov, vyvolávajú v nich pocity pohody, ktoré posilňujú ich dôveru a istotu.
A touto známou vetou sa začalo v ŠKD piatkové rozprávkové odpoludnie s názvom Rozprávková štafeta. Deti putovaním z rozprávky do rozprávky stretli množstvo rozprávkových bytostí a plnili veľa zaujímavých úloh. Bohatý program predviedli všetky oddelenia klubu.

Deti v nich sledovali rozprávkové prezentácie, hádali rozprávkové hádanky, tvorili leporelá, vyrábali záložky do kníh aj vlastné knihy, písali rozprávkový príbeh, kreslili ilustrácie, hľadali rozprávkové dvojice a lúštili rozprávkové tajničky. Všetky tieto zábavné i poučné aktivity mali podporiť vzťah detí k čítaniu a vzbudiť ich záujem o knihy.

 • 1.A c
 • 1.A h
 • 1.B b
 • 1.B e
 • 1.C a
 • 1.C b
 • 1.C e
 • 1.D c
 • 1.D e
 • 1.D
 • 1.E a
 • 1.E d
 • 2.A a
 • 2.A b
 • 2.A c
 • 2.B a
 • 2.B b
 • 2.B c
 • 2.C a
 • 2.D b
 • 2.D d
 • 2.Da
 • 3. C b
 • 3.A a
 • 3.B a
 • 3.C a
 • 3.D a