mar
17

Fyzikálna olympiáda

fyzika miniDňa 17.3.2021 sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Tento rok je to už 62 ročník tejto súťaže.
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády sa organizuje pre kategórie E (deviaty ročník) a F (ôsmy ročník). Súťažiaci mali na riešenie úloh štyri hodiny. Súťažné zadanie pozostávalo z riešenia štyroch teoretických úloh. Pre kategóriu F sa okresným kolom ročník súťaže končí. Tento rok sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení konala súťaž online formou.
V tejto olympiáde dosiahli žiaci našej školy krásne umiestnenie.
V kategórii F :
     Ján Šmatko (VIII.B) obsadil 1.miesto
V kategórii E:
     Mária Mihalčinová (IX.A) obsadila 2.miesto
     Samuel Ján Sisák (IX.B) obsadil 3.miesto
Mária Mihalčinová vďaka svojmu bodovému hodnoteniu získala postup na krajské kolo fyzikálnej olympiády. Takže jej držíme palce v ďalšom kole súťaže.
Žiakov na súťaž pripravoval PaedDr. Marek Hermanovský.
Všetkým žiakom blahoželáme, ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov.