mar
31

22. marec - Svetový deň vody

dv miniVoda je základnou podmienkou života. Pre každého voda znamená iné, no nevyhnutná je pre všetkých. Témou tohtoročného svetového dňa vody, ktorý si na celom svete pripomíname 22. marca, je: Čo pre teba znamená voda?
Niektoré aktivity ku Dňu vody prebiehali už v minulom týždni, keď žiaci tvorili výtvarné práce na tému Vodný svet. V prezentáciách sa dozvedeli o skupenstvách vody, jej význame, výskyte, využití i ochrane.
Ani online vyučovanie neodradilo žiakov a deň vody si pripomenuli v „modrom“ rôznorodými aktivitami. Téma vody sa prelínala všetkými online vyučovacími hodinami.

S Kvapkou a Kvapkom absolvovali kvíz plný hádaniek, tajničiek, vodu vyhľadávali v prísloviach, porekadlách, pranostikách i textoch piesní. Malí umelci sa mohli realizovať pri kreslení, vyrábaní čeleniek, origami zvieratiek, ale i pri tvorbe básní o vode. Fantáziu si rozvíjali pri dokončení príbehu Dobrodružstvo kvapky Aničky Priesvitnej, tvorili, písali aj ilustrovali. Pani učiteľky pripravili zaujímavé, ale aj poučné pracovné listy (Pod)vodné nezmysly, Kde všade sa ukrýva?, Čo o vode vieme. Starší zvládli aj pojmové mapy a projekty s témou VODA. Spoločne vyhľadávali rôzne spôsoby šetrenia vodou. Vodná matematika priniesla žiakom aj úlohy z reálneho života. Riešili, koľko vody sa ušetrí v domácnostiach pri preferovaní sprchovania pred kúpaním, umývaním riadu v umývačke alebo pod tečúcou vodou a podobne. Žiaci sa zapojili aj do bádania a experimentovali s vodou. Jednoduchým pokusom dokázali ako voda prúdi celou rastlinou ale skúmali aj rozpustnosť látok vo vode.
Na hodinách sme nezabudli zablahoželať vode k jej dnešnému sviatku a tak si pripili so svojimi spolužiakmi pohárom čistej vody. Na zdravie!

 • 16164096648731916941872001998872
 • 1A
 • 1Cch
 • 1Cd
 • 20210322_134425
 • 20210322_144747
 • 4 voda
 • 4.D
 • 4B
 • 5 voda
 • DEŇ VODY 8
 • Deň_vody_Kočišová_Sandra_2_C
 • Deň_vody_Lajčáková_Sofija_2_C
 • Foto voda
 • ID
 • II. A Modrý deň 1
 • II. A Modrý deň
 • III.BC
 • III.D
 • IMG_20210322_075636142
 • IMG_20210322_103222
 • IMG_20210322_103538
 • IMG_20210322_110825_resized_20210322_125308608
 • IMG_20210322_120125
 • IMG_20210322_120219
 • IMG_20210322_120237
 • IMG_20210322_124211
 • IMG_20210322_124316
 • IMG_20210322_124925_resized_20210322_125307788
 • IMG_20210322_132521
 • IMG_20210322_133937
 • IMG_20210322_142537
 • IMG_20210322_173041
 • IMG_20210322_194706
 • IMG_20210323_103904
 • IMG_8328[1]
 • IMG_8351[1]
 • IMG_8861
 • IMG_8869
 • IMG_8870
 • IMG_8872
 • Pokus - Na konci
 • Simon kvapka
 • VODA Š
 • Vanessa kvapka
 • Voda PR (1)
 • Zdravá voda 1
 • kola 2
 • picture (1)
 • picture
 • picture1
 • picture3
 • pokus
 • thumbnail_IMG_20210322_123335