okt
15

Čítačka s písačkou

kniha miniHornozemplínska knižnica v školskom roku 2019/20 realizovala projekt Čítačka s písačkou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Medzi mnohými aktivitami bola aj súťaž o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu pod rovnomenným názvom ČÍTAČKA s PÍSAČKOU, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.
Zo 75 literárnych a 99 výtvarných prác z celého okresu získali naši žiaci pekné úspechy: v I. kategórii (poézia) 2. miesto Jakub Kentoš a tiež Daniel Mihalčin z III.B triedy, žiakov pripravila p. uč. Mgr. V. Kobielská, v II. kategórii (poézia) 2. miesto Noemi Mitriková z bývalej IV. A a kolektív žiakov tejto triedy v próze v II. kategórii 3. miesto, pripravila Mgr. H. Borošová.

Vo výtvarnej súťaži si podelili naši žiaci úspechy tako: v I. kategórii 2. miesto Miroslava Petrová zo IV. A. pod vedením p. uč. Mgr. H. Bendikovej, v II. kategórii 2. miesto Natália Keblešová zo VII.B, v III. kategórii 1. miesto Karolína Hrešková z bývalej IX. C a Simona Chovancová 2. miesto z bývalej IX. A triedy. Tieto žiačky pripravila p. uč. Mgr. M. Borošová.
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nemohli si ocenení žiaci dňa 15. 10. 2020 v HZK prebrať svoje ceny z rúk spisovateľky Alžbety Verešpejovej, ktorá hodnotila literárnu časť a ilustrátora Miroslava Regítka, ocenil výtvarné práce. Veríme, že stretnutie žiakov s týmito predstaviteľmi kultúry sa uskutoční v čo najbližšom termíne.
Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!