sep
23

Pozvánka do knižnice

hzk miniV dňoch od 21. do 23.9.2020 sme sa na krídlach fantázie prenášali do známych-neznámych krajín literatúry. S piatakmi sme navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou, aby sme spolu s tetami knihovníčkami objavovali svet kníh. Tie si pre nás v rámci hodín literatúry pripravili zaujímavé prednášky s ukážkami ako na detskom oddelení, tak aj na oddelení pre dospelých. Navštívili sme aj oddelenie špeciálnych služieb, kde sme mali možnosť vidieť pri práci 3D tlačiareň. Čas v knižnici nám ubehol veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a už sme sa museli vrátiť späť do školy. Verím však, že nadšenie pre knihy bude pretrvávať ešte veľmi dlho. Do skorého čítania, priatelia.

 • IMG_20200921_093003
 • IMG_20200921_095226
 • IMG_20200921_095248
 • IMG_20200921_095633
 • IMG_20200921_095650
 • IMG_20200922_102558
 • IMG_20200922_102623
 • IMG_20200922_102632
 • IMG_20200922_104834
 • IMG_20200922_104858
 • IMG_20200922_105529
 • IMG_20200923_092527
 • IMG_20200923_092540
 • IMG_20200923_092543
 • IMG_20200923_092604
 • IMG_20200923_093849
 • IMG_20200923_094518

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...