dec
10

PYTAGORIÁDA - školské kolo - 2. stupeň

pytag miniV dňoch 9. a 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády kategórii P5 – P8 dištančnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 47 žiakov, ktorých dištančne pripravovali vyučujúci matematiky. Súťaž prebiehala online v aplikácii Edupage a žiaci cez túto aplikáciou boli aj vyhodnotení.
Na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

 

Kategória P5
1. Noemi Mitriková V.A
2. Matúš Novikmec V.A
3. Viktor Kóňa V.B
Ďalší úspešní riešitelia: Dominika Smoľáková V.C, Šimon Štovka V.C, Simona Capcarová V.A.

Kategória P6
1. Milan Gešperik VI.A
2. Michal Kozák VI.D
3. Tamara Furková VI.C
Ďalší úspešní riešitelia: Tobias Turcovský VI.C, Nina Štegerová VI.A, Jakub Pešta VI.A, Laura Ravasová VI.A, Nikola Sopková VI.A, Tomáš Kalman VI.D.

Kategória P7
1. Simona Janová VII.D
2. Richard Vasilko VII.B
3. Aneta Vysoká VII.B
Ďalší úspešní riešitelia: Stela Saladiaková VII.B, Tamara Ondejková VII.D, Evana Lazorová VII.C.

Kategória P8
1. Martina Kaščáková VIII.A
2. Juliána Tarčinská VIII.C
3. Adam Kulík VIII.C

Ďalší úspešní riešitelia: Matej Lehončák VIII.B, Šimon Havrila VIII.B, Zuzana Mičejová VIII.B.
Víťazom srdečné blahoželáme.