aug
30

Začiatok školského roka - 2. september 2020

Základné informácie

 • Slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka sa uskutoční 2. 9. 2020 o 8:00 hod. na školskom dvore.
 • Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia na dopravnom ihrisku, kde si ich triedni učitelia rozdelia a odchádzajú s nimi do tried.
 • Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do školy presne určenými vchodmi, pri vstupe si vydezinfikujú ruky a idú priamo do svojich tried, kde triednemu učiteľovi odovzdajú vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021" Tlačivo môže rodič/zákonný zástupca vypísať aj v prvý deň priamo pri vstupe do školy.
 • Zahájenie školského roka bude prebiehať individuálne v triede bez účasti rodičov, výnimku tvorí jeden zákonný zástupca u prvákov, ktorým je prvý deň vstup povolený aj s dieťaťom.

 

2. 9. 2020 - Príchod a odchod žiakov do školy:

 • Vstup žiakov do školy bude možný od 7.00 h do 8.00 h.
 • Druháci – VCHOD č. 1 – spredu
 • Tretiaci a štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Prváci sa zhromaždia pri VCHODE č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka – odchádzajú s rodičmi cez VCHOD č. 1
 • Piataci sa zhromaždia na dopravnom ihrisku a s triednym učiteľom vstupujú do školy cez VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
 • Žiaci 6.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!
 • Žiaci zotrvajú prvý deň v škole najdlhšie do 9.30 hod. Od triednych učiteľov dostanú základné informácie o organizácii najbližších dní
 • Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky

Prevádzka ŠKD a školskej jedálne pre základnú školu začína vo štvrtok 3. septembra 2020.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás v stredu 2. septembra 2020.