sep
13

Medzinárodný deň čokolády

cokolada13. september je veľmi príjemný deň, pretože si pripomíname Medzinárodný deň čokolády.
Na hodinách žiaci 3. ročníka získali veľa informácií o čokoláde – odkiaľ pochádza, kto ju priniesol do Európy, z čoho sa vyrába, aké druhy čokolády poznáme, aké sú naše obľúbené čokolády... Dozvedeli sme sa veru veľa zaujímavého!!! A čo by to bolo za rozprávanie o čokoláde, keby sme ju nemohli aj ochutnať! Každý z nás priniesol svoju obľúbenú čokoládu a už sme degustovali – bielu, mliečnu, tmavú, s hrozienkami, s karamelom, ale aj s chilli. Veľmi sme si pochutili. Bol to veľmi príjemný deň, pretože čokoláda je naša obľúbená pochúťka. Medzinárodný deň čokolády je oslavou najpopulárnejšej sladkosti na svete – čokolády. Čokoláda je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj.

  • IMG_20220912_093628
  • IMG_20220912_093634
  • IMG_20220912_093639
  • IMG_20220912_093650
  • IMG_20220912_093733
  • IMG_20220912_093808
  • IMG_20220912_115511
  • IMG_20220912_115605_1
  • IMG_20220912_115702
  • IMG_20220913_081418

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI