jún
23

Kaštieľ a skanzen v Humennom

hehe miniNeodmysliteľnou súčasťou konca školského roka je školský výlet. Nebolo to inak ani tento rok. Žiaci druhého ročníka navštívili jednu z mnohých kultúrnych pamiatok Zemplína, renesančný kaštieľ v Humennom. K nádhernému interiéru kaštieľa patrí aj izba Márie Terézie, ktorá má nezvyčajný osemuholníkový tvar a ukrýva pätoro tajných dverí. Neďaleký skanzen predstavuje život obyčajného dedinského ľudu. Po prehliadke týchto miest, si žiaci vychutnali zmrzlinu v cukrárni a nákupy v meste.

jún
22

Úspech v celoslovenskej súťaži Cesty za poznaním minulosti

minulost miniDňa 20. júna 2022 sa v priestoroch múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo vyhodnotenie 14. ročníka celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže Cesty za poznaním minulosti. Táto súťaž bola vyhlásená pri príležitosti 78. výročia SNP a 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Podporuje kreativitu detí a mládeže, prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže sa zúčastnil aj náš žiak Daniel Mihalčin zo IV.B triedy.
Za svoju literárnu tvorbu s názvom „Cestovanie v čase“ získal v 1. kategórii krásne 2. miesto.

jún
21

Dlaň dokorán

ddo mini„Jedno je o dobre rozprávať. Iné dobro robiť.“
Kedy si naposledy urobil niečo pre iných? Kedy si poradil, pomohol, podporil? Je najvyšší čas začať, ale v prvom rade musíš chcieť nájsť v sebe aspoň kúštiček dobra. A akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? O to sa pokúsili deti ŠKD, ktoré sa zapojili do celoslovenskej výzvy „Dlaň dokorán.“ Ich reťaz dobrých skutkov merala 29 m.

jún
20

Škola v prírode - Krpáčovo

skvp miniŽiaci štvrtého ročníka sa v dňoch 13.6. - 17.6.2022 zúčastnili zdravotno-vzdelávacieho pobytu v Škole v prírode – Krpáčovo. Cestou do Krpáčova navštívili významnú kultúrnu pamiatku - Spišský hrad, historické centrum a kostol v meste Levoča, kde obdivovali oltár majstra Pavla z Levoče. Počas pobytu v hoteli Hydro spoznávali prírodu v okolí Krpáčova, odkiaľ zorganizovali vychádzku k Vodnej nádrži Krpáčovo, vychádzku po Medvedej cestičke a výlet Černohorskou železničkou do lesníckeho skanzenu Vydrovo. Pri turistických vychádzkach sa žiaci oboznamovali s regiónom Nízkych Tatier. Spoznávali faunu a flóru Horehronia, prírodné, kultúrne a historické pamiatky. Sledovali život v prírode, učili sa správať vo voľnej prírode, uvedomovali si význam ochrany lesa.

jún
19

Medzinárodné úspechy v jazykových súťažiach

cszf miniJazykový kvet ŤUKNI
Pred časom sme priniesli správu o tom, že naše deviatačky Barbara, Vivien a Viktória zaujali svojimi poviedkami písanými v ruskom jazyku porotcov súťaže Jazykový kvet ŤUKNI natoľko, že obsadili všetky tri víťazné priečky. Najlepšia z nich postúpila z 1.miesta do medzinárodného kola, ktoré sa konalo 15. júna. Porota sa vyjadrila, že rozhodovanie nebolo vôbec ľahké, pretože o víťazstvo sa uchádzali detské a mládežnícke skvosty.
A ako to dopadlo? Pre nás fantasticky!!! Žiačka Barbara Koščová z 9.C uspela v silnej medzinárodnej konkurencii a umiestnila sa so svojou poviedkou Рождественский вечер /Vianočný večer/ na úžasnom 2. mieste za súťažiacou zo Španielska a pred súťažiacou z Nového Zélandu.

jún
18

Hello England! - Dvojkári v Anglicku

angl miniV dňoch 8. – 12. 6. 2022 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka so svojimi učiteľkami Mgr. Zuzanou Mičejovou, Mgr. Janou Juhaščíkovou, PhD. A Mgr. Annou Juskovou zúčastnili exkurzie v Anglicku. Naša cesta na Britské ostrovy viedla autobusom cez Česko, Nemecko, Belgicko a Francúzsko tunelom cez Lamanšský prieliv.
Našou prvou zastávkou v Anglicku bolo univerzitné mesto Oxford, ktoré nás nadchlo svojou architektúrou a atmosférou. Oxfordská univerzita je zložená z viacerých fakúlt, nazývaných „college“. Mali sme možnosť navštíviť priestory Christ Church College, v ktorom boli nahrávané aj niektoré zo záberov filmu o Harrym Potterovi. Súčasťou našej prehliadky bola aj jedna z najstarších budov Oxfordu a zároveň najmenšia katedrála v Anglicku – Christ Church Cathedral.

jún
17

ŠKD poplatky

doleziteNa základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 182/2021, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza

do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

Upozorňujeme, že platby za ŠKD, 

za mesiace január - jún 2022 

je potrebné uhradiť

najneskôr do 17. 06. 2022

 

na účet ZŠ: SK06 0200 0000 0016 3693 2457

 

Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!

 

Mgr. Peter Kocák, v.r.

riaditeľ ZŠ

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 174/2020, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza

 do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

Upozorňujeme, že platby za ŠKD,

za mesiace január - jún 2022

 je potrebné uhradiť

najneskôr do 17. 06. 2022

 

na účet ZŠ – SK06 0200 0000 0016 3693 2457

 

Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Kocák, v.r.

riaditeľ ZŠ

jún
16

Pytagoriáda – celoštátne kolo

pytag diplomDňa 1. a 2. júna sa konalo celoštátne kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Celoštátneho kola sa zúčastňujú najúspešnejší súťažiaci z obvodných kôl (bodovú hranicu na postup do celoštátneho kola stanovuje Ústredná komisia Pytagoriády po doručení výsledkových listín z obvodných kôl). Po úspešnom absolvovaní okresného kola, reprezentoval nielen našu Dvojku, ale aj celý okres Milan Gešperik zo 7.A. V celoštátnom kole súťažiaci riešia 20 úloh počas 60 minút. Náš Milan sa s ťažkými úlohami statočne popasoval a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov, k čomu mu gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej Dvojky.

jún
15

VIVAT, DVOJKA!

50bNiekoľkomesačné prípravy na výročie našej Dvojky slávnostne vyvrcholili galaprogramom 3. júna 2022. Program bol pripravený a nacvičený, netrpezliví žiaci za oponou, pozvaní hostia sedeli v estrádnej sále MsDK vo Vranove nad Topľou. Režisérom programu bili srdcia o čosi rýchlejšie. Slávnostným gongom sa diváci stíšili, svetlá v sále zhasli a na javisku už všetci sledovali prvé číslo programu. Celým galaprogramom nás sprevádzali najprv malí súrodenci – prváčikovia, ktorí postupne rástli a naberali nové skúsenosti a vedomosti s pomocou „patrónov“ jednotlivých predmetov: patrón prírodných vied, číselný, písmenkový, cudzích jazykov, umenia a športu. Samotná „dvojka“ bola lajtmotívom celého programu. Niesla sa v podobe „dobrej dvojky“ súrodencov, hádaním sa patrónov nad dvojkou – či je číslom, alebo slovom, súrodenci riešili problém, že dvojčaťu Miškovi vychádzala dvojka zo správania...

jún
14

Medzinárodná výtvarná súťaž "Csontváryho túlavé topánky"

czontvary13.6.2022 sa v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove konalo slávnostné oceňovanie výtvarných prác 6. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „Csontváryho túlavé topánky“, pod názvom „SVET JE KRÁSNY“.
Naša Dvojka mala úspešné tri dievčatá. V II. kategórii 1.-4. ročník ZŠ získala 1. miesto Bianka Baranová IV.B a 3. miesto Lariska Klimešová II.A. V III. kategóri 5.-9. ročník ZŠ patrilo 1. miesto Noemi Mitrikovej zo VI.A. Víťazkám srdečne blahoželáme.

spolumudrejsi3 logo4

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI