feb
18

Komu sa nELEní, tomu sa zELEní

spse miniStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove každoročne usporadúva súťaže pre žiakov 7. – 9. ročníka z viacerých predmetov, tento rok to pripadlo na 13. februára. Naši deviataci sa v tomto školskom roku zapojili do troch z nich - ELEsparks- súťaž v anglickom jazyku, ELEktromatik- súťaž z matematiky a ELEktronika hrou- v ktorej preukazujú svoje fyzikálne zručnosti.
Zo 77 tímov z prešovského kraja sa naši žiaci Šimon Ivanov a Martin Pavlečko z 9.A, Daniel Roža z 9.B a Michael Kozák z 9.D dostali medzi 6 tímov s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch súťažiach. Medzi silnou konkurenciou si tím z Dvojky počínal výborne.
Náš tím „Vychodniarsky Beatles“ obsadil popredné miesta:
3. miesto v súťaži ELEKTROmatik,
4. miesto v súťaži ELEsparks,
5. miesto v súťaži Elektronika hrou.

jan
31

Čo dnes dýchate?

komplimentVedeli ste, že dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným zdravotným následkom? Slovensko patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Veľmi interaktívnym spôsobom a zaujímavými aktivitami sa naši deviataci presvedčili, že každodennými rozhodnutiami, naším životným štýlom a spoločnou snahou môžeme prispieť k lepšiemu a zdravšiemu ovzdušiu a životnému prostrediu. A čo dnes dýchame? To si môžete pozrieť aj vy na: https://dnesdycham.populair.sk/ .
Aktivita sa konala v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

jan
30

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

salmat logo miniJozef Cíger Hronský ako spisovateľ nepochybne zaujal popredné miesto v slovenskej literatúre. Významne však prispel aj k rozvoju Matice slovenskej, ktorá sa pod jeho vedením stala reprezentačným stánkom slovenskej vedy a kultúry.
Dňa 30.01.2024 zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Maticou slovenskou už 29. ročník okresného kola recitačnej súťaže pod názvom Šaliansky Maťko. Jednotliví súťažiaci sa v nej prezentujú prednesom slovenských povestí, vďaka ktorému uchovávajú slovenskú tradíciu, pripomínajú históriu a približujú nám jednotlivé regióny Slovenska.
Našu školu zastupovali traja žiaci. V silnej konkurencii sa najviac darilo žiačke III.A triedy, Lucii Hromadovej, ktorá obsadila vo svojej kategórii pekné 3.miesto.

jan
26

Svetový deň environmentálnej výchovy

elektroodpad mini26. januára si pripomíname Svetový deň environmentálnej výchovy. Jedným z jej poslaní je viesť žiakov v procese vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, k úcte a ochrane životného prostredia. Vo vzťahu k deťom a mládeži je environmentálna výchova chápaná ako jeden z najúčinnejších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru k životu vo všetkých jeho formách. Aj naši Dvojkári si tento deň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Veríme, že každý deň sa budeme zodpovedne správať k životnému prostrediu.

jan
24

Dar jazyka ... anglického

anj olymp logo mini(okresné kolo olympiády ANJ)
17. januára sa v CVČ vo Vranove nad Topľou stretli znalci anglického jazyka, aby si medzi sebou zmerali jazykové zručnosti. Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 11 základných škôl.
V kategórii 1A súťažilo 10 žiakov a v kategórii 1B 11 žiakov. Súťaž pozostávala z 2 častí – písomného testu a ústnej časti. V silnej konkurencii naši žiaci získali v oboch kategóriách 3. miesto.
Leu Lobodášovú (7. C) pripravovala Mgr. M. Borošová a Viktora Kóňu (8. B) Mgr. M. Štempáková. Obom našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

jan
25

Žlté krókusy

zidiaNa Dvojke od októbra prebieha jedinečný vzdelávací projekt Krókus, ktorým pripomíname žiakom zverstvá holokaustu a realizujeme ho v spolupráci s írskou nadáciou Holocaust Education Ireland. Jeho cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky naši deviataci v rámci hodín dejepisu v novembri vysadili cibuľky žltých krókusov na školský dvor, ktoré kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január).
Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené nosiť počas obdobia nacistických perzekúcií.

jan
23

Zaujímaj sa – KlímaTYzuj sa

elektroodpad miniNaši deviataci sa už od septembra zapájajú do mesačných výziev Slovenskej agentúry životného prostredia, a tak majú možnosť sledovať, ako drobné zmeny v našich životoch prinášajú veľké výsledky. Výzva „Zaujímaj sa“ podnietila žiakov zisťovať, aké adaptačné opatrenia sa realizovali v našom meste či v škole. Zelený balíček „greenfluencera“ získala naša žiačka Sára Havrišová (9. C). Fotografie a zistenia našich žiakov boli zverejnené aj vo vyhodnotení súťaže, ktoré si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/clanok/zaujimaj-sa . Deviataci sa ďalších výziev neboja, preto veríme, že sa na nich šťastie ešte usmeje.