mar
31

Veľkonočné tvorivé dielne

vn miniMalý zajko v tráve čupí, sleduje ako sa jar budí.
Všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa.
Žiaci I.B triedy zažili v pondelok 27.3. príjemné predpoludnie v priestoroch Spojenej školy na Budovateľskej ulici. So záujmom si pozreli veľkonočnú výstavu prác žiakov tejto školy. Nechýbali v nej veselé zajačiky, kuriatka, sliepočky, včielky, košíčky plné pestrofarebných vajíčok. Deťom sa nápadité jarné výtvory šikovných rúk žiakov a učiteľov veľmi páčili.
Po prehliadke výstavy nám milí učitelia pripravili tvorivé dielne, kde si deti sami vyrobili veľkonočné vajíčka z prírodných materiálov.

mar
30

LESNÁ ZVER OČAMI DETÍ

les miniObvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou zorganizovala už 10. ročník výtvarnej súťaže Lesná zver očami detí. Súťaž je zameraná na zobrazenie lesa a jeho miesta v živote človeka z pohľadu dieťaťa. Cieľom súťaže bolo tiež zaangažovať do vnímania a poznávania lesa čo najviac detí, vzbudzovať záujem o prírodu, zdôrazňovať potrebu ochrany lesa a prinášať informácie o význame a funkcii lesa. Dňa 24.3.2023 v priestoroch Centra voľného času vo Vranove nad Topľou bolo vyhodnotenie výtvarných prác a Julka Hajníková, žiačka II.A triedy sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

mar
29

Úspechy v krajských kolách olympiád

kniha mini(Biologická o.-kategória C; O. zo SjL)
Vo februári a marci sa v našom krajskom meste konali krajské kolá viacerých olympiád, v ktorých mala Dvojka svojich zástupcov, úspešných riešiteľov okresných kôl. V náročnej trojkolovej Olympiáde zo SjL boli žiaci preverení nielen z vedomostí zo slovenského jazyka, ale museli pretransformovať text do iného žánru a ukázať aj svoje rečnícke umenie. Úspešnou riešiteľkou bola Stela Saladiaková (9.B), ktorej po súčte bodov z absolvovaných úloh ušiel bronz o 1 bod a umiestnila sa tak na 4. mieste.
Dominika Petríková (8.A) a Boris Lešňanský (9.B) statočne zabojovali v Biologickej olympiáde. Tak ako na okresnom kole aj v krajskom sa od žiakov vyžadovali nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti. Obaja naši dvojkári boli úspešnými riešiteľmi, Dominika sa umiestnila na 3. mieste, Boris obsadil 7. miesto. 
Blahoželáme vám a tešíme sa z vašich popredných umiestnení.

 

mar
28

Ľudské práva

vzvt miniVšetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva.
Aj v tomto duchu sa niesla utorková beseda, pre ôsmakov, na tému „Ľudské práva“, ktorú nám prišla odprednášať JUDr. Alexandra Sestrienková, PhD.
Svojimi odbornými znalosťami, skúsenosťami a aktivitami objasnila žiakom poznatky týkajúce sa ľudských práv a ich porušovaniu. Snažila sa podať informácie o tom, ako najlpešie odstrániť nerovnosť, diskrimáciu a predsudky, a že musíme uznať, že všetci ľudia sú si rovní.

mar
26

Tretiaci v knižnici

marec mesiac knihyKniha je najlepší priateľ človeka. Od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Mesiac marec si spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Práve v tomto mesiaci navštívili tretiaci Hornozemplínsku knižnicu, kde ich pani knihovníčka Janka zážitkovým učením hlbšie oboznámila s ľudovou rozprávkou. Spoločne sa ponorili do sveta rozprávok Pavla Dobšinského a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o jeho živote i tvorbe. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

mar
27

Svetový deň vody

voda miniHlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Celosvetová kampaň „Be the change you want to see in the world“ v preklade „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ motivuje ľudí, aby začali konať a aby začali od seba.
Naši žiaci si tento deň pripomenuli zaujímavými aktivitami, mladší sa dozvedeli, aký význam má voda pre život na Zemi, prečo je dôležité šetriť vodou a ako prebieha kolobeh vody v prírode. Starší žiaci sa rozprávali o znečisťovaní, či spotrebe vody pri výrobe rôznych výrobkov a pripomenuli si tak mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti.

mar
25

Pomohli sme psíkom v útulku...

dogPo uliciach behá stále viac a viac opustených, stratených alebo týraných psíkov, ktorí často práve pre nezodpovednosť niektorých ľudí končia v útulkoch. Ľudia v útulku robia, čo môžu, aby život takýmto psíkom spríjemnili čo najviac. Často im však len ich sily a možnosti nestačia. Preto sme na našej škole v priebehu februára/marca zorganizovali materiálnu zbierku pre psíky v útulku vo Vranove nad Topľou. V priebehu niekoľkých týždňov nosili žiaci s nadšením do školy rôzne užitočné veci, ktoré spríjemňujú a uľahčujú pobyt štvornohých chlpáčov v útulku. A koľko sa toho vyzbieralo?