Rada školy

 

Zloženie rady školy pri Základnej škole, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

za zástupcov pedagogických zamestnancov
PaedDr. Anna Brcková (predsedníčka)
Mgr. Daniela Babiaková

za zástupcov nepedagogických zamestnancov
p. Jaroslav Natafaluši

za zástupcov rodičov
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Ing. Jana Bakajsová
Mgr. Dana Zajícová

za zriaďovateľa
JUDr. Štefánia Križovenská
PhDr. Jozef Baran
Ing. Ján Lapčák
RNDr. Valéria Novikmecová

pop3 mini2