máj
23

Hlinená krása našimi očami

hlinaDňa 22.5.2024 sa v Centre voľného času stretli žiaci na súťaži v modelovaní z umeleckej hliny pod názvom Hlinená krása našimi očami. Témou súťaže bola „Závesná dekorácia na dvere“ a deti tvorili a modelovali ako najlepšie vedeli.
V najmladšej I. kategórii / 3. – 4. ročník / bol mimoriadne úspešný Michal Znanec z III.C triedy, ktorý získal 1. miesto. Žiaka pripravovala PaedDr. Ivana Hermanovská.
V III. kategórii / 7. - 8. ročník / získala 3. miesto Alžbeta Ferčáková z VIII.C triedy, žiačku pripravovala PaedDr. Anna Opaľuchová.
Cenu poroty získala Tamara Švarná z VI.A triedy za dôsledne prepracovanú prácu. Žiačka pracovala pod vedením Mgr. Jany Juhaščíkovej, PhD.
Srdečne blahoželáme!

máj
22

Bronzové atlétky a atléti

beh miniPiesok v doskočisku vyhladený, bežecké dráhy skontrolované, trávnik pokosený, pomôcky pripravené a lavičky pre fanúšikov natreté... a môžeme začať sláviť sviatok atletiky na Dvojke. Už tradične sa u nás v uplynulých dňoch konalo okresné kolo v atletike základných škôl. Počas dvoch dní si svoje sily zmerali žiaci a žiačky z ôsmych základných škôl nášho okresu. Za priaznivého počasia nebola núdza o pekné športové momenty, osobné rekordy, či napínavé a dojímavé okamihy. Naše družstvo atlétov obsadilo so ziskom 790 bodov bronzové miesto, pričom od strieborného ich delilo len 7 bodov. Pri súťažení našich atlétok bola situácia ešte tesnejšia, keď na základe rovnosti bodov, rozhodol lepší individuálny výkon žiačok a naše dievčatá sa tak museli uspokojiť s tretím miestom. Z celkového pohľadu sme sa všetci zhodli na tom, že v silnej konkurencii športovcov z iných škôl obstáli výborne a že táto skutočnosť nám bude motiváciou do ďalšej práce. Všetkým našim reprezentantom ďakujeme a do budúcna prajeme veľa nielen športových úspechov. Žiakov na súťaž pripravovali Mgr. Janka Kolcunová, Mgr. Karol Nemec a Mgr. Rastislav Fedor.

máj
21

Dvojka v TOP 12 škôl eTwinningu

etwinning logoTento titul je pre školy najvyšším európskym ocenením. Školy sú oceňované za kvalitné niekoľkoročné eTwinningové projekty a tiež tie, ktoré majú víziu zlepšovať sa do budúcna v rôznych oblastiach (zdieľané vodcovstvo, vzájomná spolupráca, zapájanie žiakov do diania v škole, inklúzia a inovácia). Školy, ktoré získajú titul „eTwinning school“ tvoria vzájomnú sieť a sú vzorom pre iné školy na európskej úrovni.
Sme hrdí na to, že naša škola patrí medzi 12 slovenských ocenených škôl a získala titul eTwinning school 2024-2025. Ďakujeme nášmu šikovnému tímu učiteliek ANJ, že privejú nový vietor medzi žiakov v podobe medzinárodnej spolupráce a inovatívnych metód vo vyučovaní a prajeme im veľa síl, úspechov a komunikatívnych šikovných žiakov.

máj
20

Viem, čo zjem

botanTakýto podtitul dostal už 13. ročník regionálnej súťaže BOTANIKIÁDA, súťaž pre žiakov piateho ročníka, ktorá sa konala 15. mája v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. O postupujúcich do okresného kola rozhodol online test, v ktorom najúspešnejší boli Michaela Lipkošová a Viktor Steeno z 5. B triedy. Žiaci ukázali nielen svoje teoretické vedomosti, ale riešili aj problémové úlohy v praxi na rôznych stanovištiach v areáli botanickej záhrady aj v expozičnom skleníku. V silnej konkurencii 64 žiakov z Prešovského a Košického kraja získalo diplom a cenu 6 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením. Nechýbal medzi nimi ani náš Viktor Steeno. Obom súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

máj
19

Čarovný štetec a zázračná farbička

farbicky miniCVČ vo Vranove nad Topľou organizovalo dňa 15.5.2024 kreatívnu súťaž detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec a zázračná farbička. Témou súťaže bol Svet hore nohami a žiaci našej školy sa s ňou úspešne popasovali. Umiestnili sa takto:
Nina Dudová VII.C obsadila 1. miesto, pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová,
Elena Laktičová V.A obsadila 2.miesto, pripravovala PhDr. Drahoslava Ondejková,
Simona Saladiaková III.D obsadila 3. miesto pripravovala Mgr. Danka Kolesárová.
Srdečne blahoželáme!

máj
18

Lesná pedagogika

lesysr miniPozdravom LESU ZDAR sa začalo dobrodružné poznávanie lesa a života jeho obyvateľov, ktoré si pre našich tretiakov pripravili pracovníci Lesnej správy Zámutov. Hodinka zaujímavých aktivít, hier a súťaží im spestrila deň a poskytla im nové poznatky o lese. A malá odmena na záver im bude pripomínať tento skvelý zážitok.

máj
17

Project - A herbarium of plants in the school garden

herbarDeti z I. C sa zapojili do projektu - Herbár z rastlín v školskej záhrade. Spolu s partnerskou školou v Grécku a Taliansku vytvárajú logo projektu. Deti vytvorili logo do projektu z prírodného materiálu. Poznávali rastliny v školskej záhrade a päť rastlín vložili do herbára. Pri aktivitách projektu získavajú aj skúsenosti pri práci s počítačom v online priestore, kde získali niekoľko certifikátov "Hrdinovia internetu". Hrou Interland sa naučili bezpečnosti na internete. V triede zasadili semienka slnečnice, ktoré deti pozorujú ako rastú. Poznatky z pozorovania využili na hodine výtvarnej výchovy.

máj
16

SME SI ROVNÍ - NIE ROVNAKÍ

zvoncek1„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“
Ľudovít Štúr
Deti zo Spojenej školy na Budovateľskej ulici privítali deti z I.C príbehom Tri motýle. Hostia hercov odmenili potleskom. V dramatizácii okrem motýľov deti spoznávali jarné kvety v záhrade. Narcis, tulipán a ružu. V rozhovore spoločne i jednotlivo hľadali odpovede na otázky z príbehu. Po aktivitách si deti spoločne zahrali hry v kruhu, kde sa navzájom spoznávali pomocou farieb. V zmiešaných skupinách tvorili tri motýle - tri logá.

máj
15

Cestovať znamená žiť

finlandV dnešnom svete je vzdelávanie kľúčom k porozumeniu a úspechu. Preto sa stáva stále dôležitejším pozerať sa za hranice vlastnej krajiny, aby sme mohli získať nové perspektívy a inšpirácie. Práve to si uvedomili štyri učiteľky z našej Dvojky, ktoré sa v rámci projektu Erasmus + rozhodli pricestovať do Fínska na Job shadowing (pozorovanie pri práci). Ich cieľom bolo zoznámiť sa s fínskym systémom vzdelávania na základnej škole a následne ho porovnať so školským systémom u nás.
Boli svedkami inovatívnych vyučovacích metód a prístupov, ktoré sa v niečom líšili od tých, na aké sú zvyknuté doma. So získanými skúsenosťami sa podelili so svojimi kolegami. Prínosom návštevy školy bolo nadviazanie spolupráce s fínskymi učiteľmi, ako aj získanie kontaktov pre ďalšie výmeny Erasmu.
Okrem skúseností zo školskej praxe si učiteľky priniesli aj mnoho krásnych zážitkov zo spoznávania hlavného mesta Fínska, Helsínk. Prešli sa po malebných uličkách, obdivovali architektúru, ochutnávali miestne špeciality a zoznámili sa s kultúrou a tradíciami krajiny.

máj
14

Deň matiek v ŠKD

mama miniMama je človekom, ktorý môže nahradiť všetkých, no ju nemôže nahradiť nik.
..... lebo pre nás znamená celý svet, ..... lebo príde na pomoc kedykoľvek ju zavoláme, ...... lebo nás má rada a urobí pre nás všetko, ...... lebo jej na nás najviac záleží, ....... lebo nám vie vždy poradiť, ..... lebo nám vie vždy pomôcť.
„Ďakujeme, že ju máme!“
Deti z ŠKD pozvali svoje mamičky, aby im milým slovom, piesňou, tancom, spoločným cvičením pod vedením Mgr. Lucii Olexovej i malým darčekom vyjadrili svoju úctu a vďaku.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI