júl
05

Učitelia z Dvojky v stovežatej Prahe

uc miniOddych je korením práce, a preto si učitelia Dvojky začiatkom júla odišli okoreniť oddychom svoje celoročné úsilie po školskom roku 2023/2024 do metropoly Česka. Rekreačno-poznávacím výletom sme spolu spoznávali chute, pamiatky a senzácie Prahy, prešli sa Karlovým mostom, Pražským hradom, videli výmenu hradnej stráže, kochali sa nádhernými záhradami a parkami, zažili turistami preplnené centrum mesta (aj večerné), pozerali sme na Prahu z vtáčej perspektívy vyhliadkových veží, skúsili teplotu Vltavy, najdlhšej rieky pretekajúcej mestom, premiestňovali sa podzemným metrom... a tri celé dni dobrodružstva nám boli aj tak málo, avšak zostávajú v našich spomienkach a na milých fotografiách.

júl
01

Rozlúčili sme sa

zvoncek1Školský rok 2023/2024 sa pre Dvojku úspešne skončil. Posledný júnový piatok sme sa rozlúčili so všetkými žiakmi slovami, že sa na nich tešíme v septembri... no okrem jedného ročníka. Emotívne, no slávnostne sme sa rozlúčili s deväťdesiatimi deviatakmi, ktorí nám pripravili, ako je na Dvojke zvykom, nádherný rozlúčkový program v átriu školy. Ďakovnou básňou privítala učiteľov na rozlúčke Eliška Tatárová a príhovorom zaspomínala na deväťročné štúdium Tamarka Furková. Spevom obohatili posledné júnové piatkové ráno na Dvojke Soňa Hermanovská, Radko Sepeši a školská kapela Ťahák. Pán riaditeľ odovzdal reprezentantom knižnú odmenu za úspešnú dlhoročnú reprezentáciu školy. Nasledovala spoločná labutia pieseň absolventov a odovzdanie ďakovných kytíc vedeniu školy – p. riaditeľovi Mgr. Petrovi Kocákovi, p. zástupkyniam Mgr. V. Puškárovej a Mgr. A Sabolovej, výchovnému poradcovi p. PaedDr. R. Ďuranovi a triednym učiteľkám Mgr. Z. Štefankovej (IX. A), Mgr. K. Tichej (IX. B), Mgr. D. Krajčovičovej (IX. C) a PaedDr. A. Opaľuchovej (IX. D).
Ďakujeme, deviataci! S hrdosťou a dobrým pocitom vás posielame na ďalšie štúdiá. Dostali ste kvalitné základy, na ktorých môžete pokojne stavať. Vieme, že sa vo svete nestratíte a uspejete. Držíme vám palce a nezabudnite na svoju Dvojku!

jún
30

Cestou do rozprávky

hlas mini„Azda sa nám to všetko len snívalo? Či už to bol sen alebo skutočnosť, bola to krásna cesta do rozprávky. Navštívili sme víly, stretli sme kráľovnú a kráľa, dotkli sa hviezd, maľovali v daždi dúhovými farbami Atlantídu a jedli pritom čerešne a pomaranče z Kuby.“ Toto boli sprievodné slová konferencierky Elišky Tatárovej v závere zaujímavého koncertu školskej kapely ŤAHÁK, ktorý sme mali možnosť vo štvrtok všetci dvojkári zažiť. Skutočnou hudobnou cestou do rozprávky nás previedli šikovní členovia kapely Radko Sepeši s basgitarou, Peťko Kačer za bicími a speváci - Tamarka Hermanovská, Sofia Liptáková Zuzka Štefanková, Soňa Hermanovská a Janko Štefanko. Príležitosť zaspievať si opäť s kapelou neodmietli naše hostky, bývalé žiačky Dvojky, Natálka Kvočková, Erika Barlová a Zuzka Mičejová. Koncert bol ochutnávkou piesní z nového druhého CD školskej kapely ŤAHÁK, ktoré uzrie svetlo sveta začiatkom nového školského roka.

jún
29

Opäť sme urobili veľkú radosť...

cf miniAj tento rok sme v našej škole zorganizovali dobrovoľnú zbierku použitých, no stále zachovalých a funkčných školských pomôcok pre deti v núdzi. Cieľom zbierky „Urob dobrý skutok a podeľ sa!“ bolo urobiť radosť deťom v Komunitnom centre v Soli, pre ktoré nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek, niekoľko pier alebo ceruziek.
Naozaj veľké množstvo vyzbieraných a odovzdaných pomôcok potvrdilo, že pomoc druhým nie je našim žiakom ľahostajná.

A koľko sa toho vyzbieralo?

jún
28

Úspech v celoslovenskej súťaži Cesty za poznaním minulosti

snp miniNa konci júna sa v priestoroch múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo vyhodnotenie 16. ročníka celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže Cesty za poznaním minulosti. Táto súťaž bola vyhlásená pri príležitosti 80. výročia SNP a 79. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Podporuje kreativitu detí a mládeže, prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác.
Z 214 zaslaných literárnych prác z celého územia Slovenska získala ocenenie aj naša žiačka Kristínka Roškovičová z II.B triedy. Za svoju báseň na tému: „Šťastie je, keď....“ jej odborná porota udelila v 1. kategórii krásne 2. miesto.

jún
27

Vyhodnotenie zberu papiera na našej Dvojke.

robot miniV mesiaci máj prebiehal podľa Envirokalendára na našej Dvojke zber papiera. Ďakujeme žiakom, rodičom, našim pánom školníkom a všetkým ostatným, ktorí pristúpili k zberu aktívne. Počas jedného týždňa sa nám podarilo spolu vyzbierať veľmi pekných 6 676,5 kg papiera. Žiaci I. stupňa vyzbierali 4 692,5 kg a žiaci II. stupňa 1 984 kg. Týmto zberom sme pomohli prírode a zachránili približne 46 stromov.

jún
24

Detský výtvarný Vranov a Vesmír očami detí

farebny tyzden miniAj tento rok sa naša škola zapojila výtvarnými prácami do okresnej výtvarnej súťaže „Detský výtvarný Vranov.“ Vyhodnotenie súťaže sa konalo 18. júna 2024 v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Súťažné práce hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. art. Peter Králik, Mgr. Monika Vitányi, Mgr. Ivana Cerulová.
Ocenené boli tieto žiačky:

jún
23

GALÉRIA TALENTOV

farbicka miniV Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici – v Literárnom a hudobnom múzeu sa konal 13. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií „Galéria talentov.“ Ide o jednokolovú súťaž, v ktorej mladí autori prezentujú a tvorivo konfrontujú svoju umeleckú tvorbu a talent.
Za výtvarnú tvorbu v tejto súťaži bola ocenená čestným uznaním žiačka III.D triedy Simona Saladiaková.
Srdečne blahoželáme!

jún
22

Spoločná opekačka

les miniPríjemná atmosféra, pekné počasie a chutné špekáčiky. Trochu netradične, spoločnou opekačkou s kamarátmi zo Spojnej školy Budovateľská prežili deti z dvoch oddelení nášho ŠKD krásne júnové popoludnie. Rady prijali ich pozvanie a vďaka zaujímavým aktivitám a súťažiam mohli spoznať nových kamarátov a možno si aj uvedomiť, že aj keď sme každý iný, sme si rovní. Ďakujeme deťom a pedagógom zo Spojenej školy Budovateľská za pozvanie, milé prijatie a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

jún
21

Školička tanca

tanecŽiaci III.D si po roku opäť pozvali kamarátov zo Spojenej školy na Budovateľskej ulici, aby spolu strávili príjemnú hodinku v rytme hudby. Po detských tanečných hrách nasledovali rôzne tance v ľudovom aj modernom štýle. Tanečníkom sa darilo, nálada bola výborná. Veríme, že o rok si to zopakujú.
viac fotografií na: https://zspretpadic.edupage.org/album/#photos:album:1209

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI