Príma Bifľoško - 1. stupeň

 
December 2020 
 December 2019
Jún 2019
 prima biflosko 12 2020  prima biflosko 12 2019 prima biflosko jun 2019

 

 December 2018
 Jún 2018
December 2017 
Jún 2017
 prima biflosko dec 2018  Prima Biflosko jun 2018  prima biflosko dec 2017 prima biflosko jun 2017

 

December 2016
Jún 2016
December 2015
Jún 2015
biflosko14 zima 2016  prima biflosko jun 2016 prima biflosko 12 2015 Prima062015

 

December 2014
Jún 2014
December 2013
Jún 2013
 primabiflosko122014 Prima062014  Prima Bifľoško - december 2013  Prima Bifľoško - jún 2013

 

December 2012
Jún 2012
December 2011
Jún 2011
Prima Bifľoško - december 2012 Prima Bifľoško - jún 2012 Prima Bifľoško - december 2011 Prima Bifľoško - jún 2011

 

December 2010
Jún 2010
December 2009
Október 2009
Prima Bifľoško - december 2010 Prima Bifľoško - jún 2010 Prima Bifľoško - december 2009 Prima Bifľoško - október 2009
Po nakliknutí na obrázok sa zobrazí príslušný dokument vo formáte PDF

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...